onsdag 23. november 2011

Fagerbakkens historie

Før min manns bestefar, Bjarne Arvid Fosse, døde i 2010  fikk vi overlevert et skrin med gamle dokumenter. 
Dette skrinet fikk han overlevert av sin far igjen, min manns oldefar Fredrik F. Fosse. Dokumentene inneholder hele historien til Fagerbakken. 

I 1934 blei bruket Fagerbakken  skilt ut fra resten av eiendommen til tippoldefar Fredrik P. Fosse på Indre Fosse. Han hadde gardsbruk litt lenger nord, på Ytre Fosse og Fagerbakken ble solgt til min manns oldeforeldre Fredrik og Marta.

 Køpesummen var dengang kr 200,-I 1935 blei huset på Fagerbakken reist og oldefar Fredrik med familie flyttet inn.
Huset hadde en grunnflate på ca 60 kvm og var tømret. Det var to etasjer pluss kjeller, der 2. etasje blei leid ut til leietakere, først og fremst på sommerstid. 

Oldefars familie talte 7 så det var nok trangt om plassen når 2. etasje var utleid.
På bruket ble det også satt opp en løe der det var okse, "julegris", ender og gjess. Senere blei det også satt opp en bygning for å huse mink til pelsoppdrett. 

I en periode blei 2. etasje leid ut til Olga (eldste datter av Fredrik og Marta) og Henrik ("Henken"). "Henken" var blikkenslager og innredet blikkenslagerverksted i  kjelleren på huset. For å komme seg rundt på jobber var en trømoped i bruk. 

Oldefar Fredrik hadde Handelsbrev og dreiv i butikk i Kvamsvågen. Den gang var det 2 butikker i Kvamsvågen. Oldemor Marta var meierske på meieriet i Kvamsvågen. Hun var også kokke og blei leid inn som dette til ulike festlige anledninger.
Seinere jobbet oldefar på Marie Møllers Kjeksfabrikk på "Prahlen" i Alversund.

I 1975 blei Fagerbakken overdradd til Bestefar (Bjarne og Sofie Fosse) for kr 24.000,- der Fredrik og Marta skulle ha borett så lenge de levde. Oldemor Marta levde helt fram til mai 1990. 

Bestefar sørget for å legge inn kloakk og å lage bad med toalett og dusj etter at han overtok. Han var flink til å holde huset i stand og det var absolutt beboelig fram til godt ut på 90- tallet. Bestefar, som var lidenskapelig opptatt av fiske, satte opp et eget røykehushus for røyking av fisk.

Rundt år 2000 overtok min onkel eiendommen.
Da vi overtok huset av min onkel i 2010 fant vi ut at det ville være for arbeidskrevende og vanskelig å bevare huset for evt. påbygg. Også løen og røykehuset var i en slik forfatning at det var umulig å bevare.

Vi bygger nå et hus vi mener ivaretar historien til Fagerbakken og passer til tomten.
Vi synes det er ekstra gøy å overta en eiendom som ha vært i familien så langt tilbake som vi kjenner til og de fleste i familien har et forhold til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Tusen takk...